Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi

hankkeessa toteutetaan kahta erilaista pilottia tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan alueen yrityksien ja toimijoiden kanssa. Pilottien aihiot ovat yhteisten tahtotilojen ja toiveiden mukaisia, sillä ne ovat syntyneet yhteistyössä yrityksien ja muiden toimijoiden kanssa hankkeen toteuttamien työpajojen pohjalta. Toimijat pääsevät oppimaan, jakamaan osaamistaan ja olemaan osana tulevaisuuden kestävien älytekstiilien kehittämistä. Hankkeessa on toteutettu kaksi eri sisältöistä pilottia – levollistava älyvaate tiimille sekä digitaalisen tuotepassin sisältöjä kierrätettävyyden ja kestävyyden näkökulmasta.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin sen verkkosivuilla.
Lue tästä hankkeen esite.
Lue hankkeen blogipostaus Ekosysteemihanke auttoi lasertekniikan yritystä verkottumaan tekstiiliyritysten kanssa
Lue hankkeen juttu FAB-lehdestä Älyvapaat vaatekaappimme – miksi älytekstiilien läpimurto yhä odottaa?
Kuuntele HAMK Gaming Academyn podcast Älyvaate e-urheilijoille
Kansikuva ja Älykkäitä ja kestäviä tekstiilejä digitaalisuutta hyödyntäen -artikkeli Tekstiililehdessä, 9/2023

RIPPLE – LEVOLLISTAVA ÄLYVAATE TIIMILLE

Entä jos meillä olisi parempi tiimihenki hengittämällä samaan rytmiin?

Ripple on älyhiha, joka kosketuksen avulla auttaa e-urheilujoukkueen jäseniä rauhoittamaan ja samanaikaistamaan hengitystä.

E-urheilijat voivat kokea voimakasta stressiä, jännitystä, ahdistusta sekä liian korkeaa innostusta ennen peliä ja sen aikana. Näillä tekijöillä on vaikutusta joukkuehenkeen ja suorituskykyyn.

Ripple on toispuoleinen älyhiha, joka väreilevästi silittää pelaajan käsivartta ohjaten samalla rauhoittamaan hengitystä väreilyn tahtiin. Rippleä käytetään ennen peliä ja kierrosten välisillä tauoilla. Kun silittävä väreily on päällä, koko joukkue hengittää samaan rytmiin. Tämä vähentää stressitasoja ja voi vahvistaa pelaajien välistä yhteyttä, yhteistyötä sekä suorituskykyä.

Pilotti 1 toteutetun levollisuutta lisäävän älyvaatteen prototyyppi.

Pilotin tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa tuotekehitys muotoiluajattelua hyödyntäen tunnetta välittävä (esim. levollisuutta lisäävä) /ja jakava vaate/asuste e-urheilutiimille. Älyvaatteessa kestävään tekstiilimateriaaliin integroitiin teknologiaa, joka puolestaan koostui laajemmasta teknologia-alustasta ml. elektroniikka-, ohjelmisto- ja datakomponentit.

Pilotissa tehtyä tuotteen protoa voidaan mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa, projektin jälkeen hyödyntää ja modifioida myös muille kohderyhmille sopivaksi kokonaisuudeksi. Muita kohderyhmiä ovat mm. toimisto- ja etätyöntekijät, vanhukset kotihoidossa tai erityisryhmät.

Proton toteuttamisessa oli mukana eri toimialojen ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotta pilotissa syntyvästä protosta saatiin toimiva kokonaisuus. Pilottia veti HAMK ja siihen osallistui loppukäyttäjät, tekstiilivalmistajat, materiaalitoimittajat, muotoiluasiantuntijat, IT- ja elektroniikkapuolen osaajat sekä materiaalien testauksessa ja valinnoissa avusti TAMK. 


MOBIILISOVELLUS
TEKSTIILIMATERIAALI
VÄREILEVÄ ALUE
ELEKTRONIIKKA
NÄYTTÖALUE

Hankkeessa toteutettu älyvaatteen prototyyppi (Ripple) mukana Dutch Design Weekillä (DDW).
Hämeen ammattikorkeakoulussa kehitetyt älyhihat esittelyssä Dutch Design Weekilla, HAMK Smart blogi, 11.10.2023.
Suomalaiset kehittivät älyhihan: ”Väreily silittää pelaajan käsivartta”, Mikrobitti, 15.11.2023.
Hämeessä keksittiin hiha, joka parantaa joukkue­henkeä, Ilta-Sanomat, 18.11.2023

DIGITAALINEN TUOTEPASSI VASTUULLISUUDEN JA KESTÄVYYDEN SEKÄ TUOTANTOKETJUN LÄPINÄKYVYYDEN EDISTÄJÄNÄ

Pilotissa kartoitetaan ja tuotetaan tietoa digitaaliseen tuotepassiin materiaalin kierrätettävyyden, kestävyyden ja haitattomuuden näkökulmista. Nämä auttavat yrityksiä, yhteistyökumppaneita, loppukäyttäjiä ja kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja. Pilottia vetää TAMK ja pilottiin osallistuvat toimijat edustavat materiaali-, tuote- ja komponenttivalmistajia, tekstiilihuoltoa sekä loppukäyttäjiä.

”Digitaalinen tuotepassi on teknologinen ratkaisu, joka kerää tietoa tuotteiden vastuullisuudesta, raaka-aineista ja tuoteturvallisuudesta. Tuotepassiin voidaan koota tietoa arvoketjun eri vaiheista, kuten tuotteiden käytöstä, huollosta ja kierrätyksestä. Digitaalinen tuotepassi on Euroopan komission aloite, joka on osa EU:n kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevaa asetusehdotusta. Asetusehdotusta koskeva työohjelma on aikataulutettu vuosille 2022–2024.” (STJM & Teknologiateollisuus)

Lue lisää digitaalisen tuotepassin pilotista.

Lue lisää STJM:n ja Teknologiateollisuuden julkaisusta: Digital Product Passport

Tutustu euroopanlaajuiseen CIRPASS -hankkeeseen, jossa valmistellaan digitaalisen tuotepassin asteittaista pilotointia ja käyttöönottoa.