Puettavan älykkyyden osaamisen kehittäminen

Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin kahta eri osa-aluetta eksoskeletoneja sekä tunteiden ja sanattoman viestinnän välittämistä älyvaatteiden avulla.

EKSOSKELETONIT ERI TYÖTEHTÄVISSÄ

Passiivisten eksoskeletonien eli kehon tukirankojen toimivuutta ja hyötyjä testataan erilaisissa työtehtävissä eri yrityksien ja toimijoiden kanssa Kanta-Hämeen alueella. Testauksista kerätään tutkimustuloksia ja käyttäjäkokemuksia sekä kartoitetaan millaisilla ratkaisuilla eksoskeletoneista voitaisiin tulevaisuudessa saada enemmän vaattenomaisia, kehon eri asentoja työtehtävissä tukevia kokonaisuuksia.

Lue blogiteksti eksoskeletonien käytöstä hoitotyössä.
Lue blogiteksti eksoskeletonien käytöstä osana hoitotyötä ja työhyvinvointia.
Katso tästä opiskelijaprojektin testaustuloksia eksoskeletonien käytöstä Valkeakosken kotihoidossa. (kuva: Kati Toropainen)

SANATON VIESTINTÄ ÄLYVAATTEIDEN AVULLA TIIMISSÄ, SPIRITUS LUDI

Pilotissa toteutettiin älyvaatteen prototyyppi tunteiden ja sanattoman viestinnän välittämiseen. Protoa on toteutettu käyttäjälähtöistä muotoiluprosessia noudattaen. Siinä yhdistyvät tekstiilimateriaalit sekä siihen erilaisilla tekstiilirakenteilla integroitu elektorniikkakokonaisuus, joka mahdollistaa digitaalisten, sanattomien viestien välittämisen. Kohderyhmänä tutkimuksessa ovat eUrheilijat.Kuuntele HAMK Gaming Academyn podcast Älyvaate e-urheilijoille.
Hankkeessa toteutettu älyvaatteen prototyyppi (Spiritus Ludi) mukana Dutch Design Weekillä (DDW).

fi