TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOT

Tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot (T&K) auttavat yrityksiä uusien innovaatioiden kehittämistyössä, protoamisessa ja testaamisessa. Tämä mahdollistaa yrityksille innovaatioiden tuotteistamisen ja kaupallistamisen.

Aalto yliopisto, Espoo

Aitex – Textile Research Institute, Alicante (Espanja)

CeNTI, Vila Nova de Famalicão (Portugali)
Yksityinen voittoa tavoittelematon T&K-instituutti, joka edistää TKI-toimintaa älykkäiden ja toimivien materiaalien ja järjestelmien aloilla.

CPI – Centre for Process Innovation, Wilton (Englanti)
Teknologia-innovaatiokeskus, joka tarjoaa asiantuntemusta ja tiloja, joiden avulla organisaatiot voivat tuoda yhteen ideoita ja tutkimusta markkinoille ja jolla on valmiuksia biotekniikassa, bioterapiassa, lääkekäsittelyssä, materiaalien formuloinnissa, fotoniikassa ja painetussa joustavassa elektroniikassa.

DITF – Deutsche Institute für Textil und Faserforschung, Denkendorf (Saksa)

HAMK Smart -tutkimusyksikkö, Hämeenlinna

CEA – Commissariat à l´énergie atomique et aux énergies, Pariisi (Ranska)
Kehittää tulevaisuuden kestäviä energiateknologioita.

Centro Stirling, Aretxabaleta (Espanja)
Tutkimus- ja kehittämisyksikkö, joka keskittyy painettuun elektroniikkaan eri materiaaleille, erityisesti joustaville materiaaleille.

COC, Rybitvi (Tšekki)
Keskittynyt erityisesti painettuun ja joustavaan elektroniikkaan, fotoaktiivisiin prosesseihin, toiminnallisiin pintakäsittelylisäaineisiin.

CNR-ISMN – Instituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, Rooma (Italia)
Tutkimuslaitos on keskittynyt nanorakenteisiin materiaaleihin ja prosesseihin.

CSEM Muttenz, Neuchâtel (Sveitsi)
Tutkimus- ja kehityskeskus, joka toimii tarkkuusvalmistuksen, digitalisaation ja uusiutuvan energian aloilla.

Fashion Tech Farm, Eindhoven (Alankomaat)
Innovatiivisen muodin studio, hautomo ja tuotantolaitos.

Fraunhofer FEP, Dresden (Saksa)
Keskittyy kehittämään joustavaa orgaanista elektroniikkaa.

Fraunhofer ISE, Freiburg (Saksa)
Kehittää aurinkoenergia järjestelmiä.

Fraunhofer IVV, Freising ja Dresden (Saksa)
Analysoi ja optimoi prosessisuunnittelua ja -laitteistoa, mm. puhdistusjärjestelmien kehittämistä, prosessien hygieeninen suunnittelu ja prosessikoneiden mikrobiologinen validointi. Kehittää joustaville materiaaleille ratkaisuja lämpöliittämiseen ja älykkääseen muotoiluun.

Fraunhofer IWS, Dresden (Saksa)
Tutkii ja kehittää uusia menetelmiä 2D- ja 3D-mikro- ja nanorakenteiden valmistamiseksi polymeerien, keramiikan ja pinnoitteiden pinnoille.

Future Fit – Product Design and Engineering, Barcelona (Espanja)
Innovatiivisten tuotteiden suunnittelu ja tekninen toteuttaminen.

Hämeen ammatti-instituutti, Kanta-Häme
Tarjoaa eri alojen koulutusta. Instituutin metsäala on Suomen johtava kouluttaja, jonka koulutuksen ydinosaaminen koostuu manuaalisen metsätyön koulutuksen järjestämisestä.

Helmholtz-Zentrum Hereon, Geesthacht (Saksa)
Kehittää korkean suorituskyvyn materiaaleja, prosesseja ja ympäristöystävällisiä teknologioita liikkuvuutta ja uusia energiajärjestelmiä varten. Tutkivat biomateriaaleja lääketieteen ja elämänlaadun parantamiseksi.

Hochschule Niederrhein – Forschungsinstitut für Textil und Bekleidung (FTB), Mönchengladbach (Saksa)
Tekstiilien ja vaatetuksen tutkimusyksikkö.

imec – Gentin yliopisto, Gent (Belgia)
Nanoelektroniikan ja -teknologian tutkimuskeskus, joka on erikoistunut elektroniseen yhteenliittämiseen ja kokoonpanoon eri alustoille (laminaatti, paksut ja ohuet kalvot, joustavat ja joustavat alustat).

Institute for Print and Media Technology | TU Chem, Chemnitz (Saksa)
Painetun elektroniikan kehittäminen yksittäisistä komponenteista täysin integroituihin piireihin joustaville alustoille sekä toiminnallisten musteiden ja pintojen kehittämiseen. Tutkimustyö keskittyy myös hybriditekniikoiden, kuten painettujen aurinkokennojen ja painettujen superkondensaattorien kehittämiseen.

ITA – Institut für Textiltechnik of RWTH Aachen University, Aachen (Saksa)

LAB ammattikorkeakoulu, Lahti

LEITAT Technological Center, Barcelona (Espanja)
Kehittää toiminnallisia (nano)materiaaleja ja -musteita (sähköä johtavia) pinnoittamalla tai painatuksella joustaviin elektronisiin laitteisiin (esim. painetut akut, RFID/NFC-antennit, painetut aurinkokennot) tekstiili-, paperi-, pakkaus-, auto-, rakennus- ja energiasovelluksiin.

LGP2, Saint Martin d’Hères Cedex (Ranska)
Kehittää vihreää kemiaa, puhtaita prosesseja, kierrätystä, kasvibiomassan muunnos- ja talteenottotoimintoja, biopohjaisia materiaaleja (paperi, pahvi, komposiitit, kalvot, kuitukangas), uusiutuvat energiat sekä painoprosessit pintojen funktionalisoimiseksi (jäljitettävyys, turvallisuus, toiminnalliset materiaalit, painettu elektroniikka, älypaperi ja pakkaukset).

National Technical University of Athens, Zografou (Kreikka)
Tutkimustoimintaa lasermateriaalien käsittelystä optoelektronisiin sovelluksiin mm. painetun elektroniikan täyslaservalmistus joustaville ja puettaville tuotteille sekä biolääketieteellinen tulostus.

Oulun yliopisto – PrinLab, Oulu
Painetun älyn (painetun elektroniikan) kehitysympäristö, joka tarjoaa suunnittelua, kehitystä, valmistusta, testausta ja koulutusta.

Salzburg Research Forschungsgesellschaft, Salzburg (Itävalta)
Tarjoaa IoT -ratkaisuja.

Saxon Textile Research Institute, Chemnitz (Saksa)
Erikoistunut teknisiin tekstiileihin ja kuitukankaisiin. Kehittää suojatekstiilien, valojen ja sensoreiden integrointia tekstiileihin, tekstiilien ja joustavien materiaalien testaamista.

Tampereen ammattikorkeakoulu -Tekstiililaboratorio, Tampere

Tampereen yliopisto – Painetun elektroniikan tutkimusympäristö, Tampere

The Loop Factory, Varberg/Ruotsi
Materiaalien tutkimus- ja kehittämiskeskus.

TITK – Thuringian Institute for Textile and Plastic Research (Saksa)
Teollisuuslähtöinen tutkimuslaitos, jolla on vuosikymmenien kokemus polymeerien kehittämisestä, tuotannosta ja käsittelystä.

TITV – Das Institut für Spezialtextilen und flexible Materialien, Greiz (Saksa)

Titera, Weimar (Saksa)
Älytekstiilien, erityisesti ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen, konsulttiyritys. Tarjoaa tekstiilien tieteellistä ja teknistä asiantuntemusta, analysoi innovaatiopotentiaalia, kehitää tuotestrategioita, tarjoaa yhteyksiä asiantuntijoille ja instituutioille ympäri Eurooppaa sekä neuvoo standardointi- ja lisensointivaatimuksissa Euroopan markkinoilla.

University of Borås – Textile Material Technology, Borås (Ruotsi)

Univeristy of Pardubice (DGAP), Pardubice (Slovenia)
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa materiaalipainon ja painetun elektroniikan alalla.

University of West Bohemia, Pilsen (Tsekki)
Prototyyppien kehittämistä ja testaamista Sähkötekniikan Tutkimus ja Innovaatiokeskuksessa (RICE).

VTT – Teknologian tutkimuskeskus, Espoo

Zentrum für organische Elektronik (ZOEK), Köln (Saksa)
Keskittyy kustannustehokkaisiin, mukautuviin ja joustaviin komponentteihin, jotka on valmistettu tulostamalla.