Selvityksiä, artikkeleita ja tutkimuksia

MASSAKUSTOMOINTI
Selvitys massakustomoinnin hyödyistä ja eduista myös älyvaatteiden näkökulmasta

Massakustomointiin liittyviä muita hyödyllisiä materiaaleja:
A guide to produce only what you sell, Platform (ilmainen opas)
Mass Customization, ScienceDirect

ALUSTATALOUS
Selvitys alustataloudesta ja digitaalisista alustoista älyvaatteiden näkökulmasta

Alustatalouteen liittyviä muita hyödyllisiä materiaaleja:
Yrittäjän pieni digikirja – somesta strategiaan, toim. Emmi Maijanen ja Meri Valta, XAMK
Opas etenee digitalisaation ja alustatalouden perusasioiden kautta sosiaalisen median hyödyntämiseen yritystoiminnassa. Mukaan mahtuu myös yrittäjien kokemustarinoita. Julkaisun lopusta löytyy työkirja, jonka tarkoituksena on antaa lukijalle mahdollisuus oman osaamisen tai idean kehittämiseen ja päivittämiseen; toisinaan on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään omaa yritystoimintaa ja sen suuntaa.
Alustatalouden mahdollisuudet, Emmi Maijanen, XAMK
Mitä alustataloudella tarkoitetaan, kuinka se toimii ja miten siihen pääsee mukaan. Millaisia hyötyjä alustataloudesta on yrityksille ja millaisia alustatalouden ratkaisuja on. Katso tallenne alustatalouden webinaarista.
Valmiisiin olemassa oleviin alustoihin voi liittyä (esim. Amazon), jolloin liittyvä yritys maksaa alustan ylläpitäjälle (komissio/kk-maksu/lead-maksu/mainonta). Alustan voi perustaa myös itse esim. Sharetriben avulla.
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto, Business Finland