PILOTIT

Pilottiosiossa esitellään eri hankkeissa syntyneiden toimenpiteiden tuloksia, kuten informaatiota, kuvia, koosteita ja raportteja kuinka erilaista älykkyyttä ollaan liitetty vaatteisiin, asusteisiin ja tekstiileihin.

PUETTAVAN ÄLYKKYYDEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN -hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin kahta eri osa-aluetta eksoskeletoneja sekä tunteiden ja sanattoman viestinnän välittämistä älyvaatteiden avulla.

PIRKANMAAN KESTÄVIEN JA ÄLYKKÄIDEN TEKSTIILIEN OSAAMIS- JA INNOVAATIOEKOSYSTEEMI -hankkeessa toteutettiin kahta erilaista pilottia tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan alueen yrityksien ja toimijoiden kanssa. Pilottien aihiot ovat yhteisten tahtotilojen ja toiveiden mukaisia, sillä ne ovat syntyneet yhteistyössä yrityksien ja muiden toimijoiden kanssa hankkeen toteuttamien työpajojen pohjalta. Toimijat pääsivät oppimaan, jakamaan osaamistaan ja olemaan osana tulevaisuuden kestävien älytekstiilien kehittämistä. Hankkeessa toteutettiin kaksi eri sisältöistä pilottia: levollistava älyvaate tiimille sekä digitaalisen tuotepassin sisältöjä kierrätettävyyden ja kestävyyden näkökulmasta.