Selvityksiä, artikkeleita ja tutkimuksia

MASS CUSTOMIZATION
A report of the benefits and advantages of mass customization, also from the point of view of smart clothes (only in Finnish)

Other useful materials related to mass customization:
A guide to produce only what you sell, Platform (free guide)
Mass Customization, ScienceDirect

PLATFORM ECONOMY
Selvitys alustataloudesta ja digitaalisista alustoista älyvaatteiden näkökulmasta

Other useful materials related to platform economy:
Yrittäjän pieni digikirja – somesta strategiaan, (only in Finnish) toim. Emmi Maijanen ja Meri Valta, XAMK
The guide progresses through the basics of digitalization and platform economy to the utilization of social media in business operations. Experience stories of entrepreneurs are also included. At the end of the publication is a workbook, the purpose of which is to give the reader the opportunity to develop and update their own skills or ideas; sometimes it's good to stop for a moment and think about your business and its direction.
Alustatalouden mahdollisuudet, (presentation slides) Emmi Maijanen, XAMK
(only in Finnish) Watch the webinar recording about platform economy (only in Finnish).
Valmiisiin olemassa oleviin alustoihin voi liittyä (esim. Amazon), jolloin liittyvä yritys maksaa alustan ylläpitäjälle (komissio/kk-maksu/lead-maksu/mainonta). Alustan voi perustaa myös itse esim. Sharetribe .
Digitaalisen alustatalouden tiekartasto, (publication only in Finnish) Business Finland

en_US