PILOTS

Pilottiosiossa esitellään eri hankkeissa syntyneiden toimenpiteiden tuloksia. Piloteista on tulossa informaatiota, kuvia, koosteita ja raportteja, kuinka erilaista älykkyyttä ollaan liitetty vaatteisiin, asusteisiin ja tekstiileihin. Pilotointien tuloksista tullaan tiedottamaan näillä sivuilla myöhemmin hankkeiden edetessä.

Pilotteja esitellään tarkemmin

DEVELOPMENT OF WEARABLE INTELLIGENCE TEXTILES -hankkeesta, jossa on tutkittu ja kehitetty kahta eri osa-aluetta eksoskeletoneja sekä tunteiden ja sanattoman viestinnän välittämistä älyvaatteiden avulla.

INNOVATION AND COMPETENCE ECOSYSTEM IN TAMPERE REGION FOR SUSTAINABLE AND SMART TEXTILES -hankkeesta, jossa toteutettiin kahta erilaista pilottia tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan alueen yrityksien ja toimijoiden kanssa. Pilottien aihiot ovat yhteisten tahtotilojen ja toiveiden mukaisia, sillä ne ovat syntyneet yhteistyössä yrityksien ja muiden toimijoiden kanssa hankkeen toteuttamien työpajojen pohjalta. Toimijat pääsevät oppimaan, jakamaan osaamistaan ja olemaan osana tulevaisuuden kestävien älytekstiilien kehittämistä. Hankkeessa on toteutettu kaksi eri sisältöistä pilottia – levollistava älyvaate tiimille sekä digitaalisen tuotepassin sisältöjä kierrätettävyyden ja kestävyyden näkökulmasta.

en_US